Baan, van der, Jan Lucas


Sfeervolle litho in kleur met een voorstelling van een zonsondergang op het Wad. Litho uit 1978 in een oplage van slechts 12 exemplaren. Een eigen druk van Jan Lucas van der Baan. Beeldmaat 22 cm x 27 cm. Nog authentiek ingelijst in een houten lijst. Destijds ingelijst door Kunsthandel Ongering in Groningen. Met potlood gesigneerd, genummerd en gedateerd.

Jan Lucas van der Baan
Groningen 03-02-1912 – Groningen 15-07-1990

Jan Lucas van der Baan was een Nederlands beeldend kunstenaar en lid van de Groninger Kunstkring De Ploeg. Van 1924 tot 1931 volgde hij het onderwijs aan de Gemeentelijke HBS in Groningen, de school waar Ploeglid Jan Gerrit Jordens tekenles gaf. Jordens was een groot voorstander van de vrije expressie in het tekenonderwijs. Van der Baan beschouwde Jordens als zijn belangrijkste leraar die van grote betekenis was voor zijn latere ontwikkeling als kunstenaar en leraar. In september 1931 begon Van der Baan zijn studie aan de Academie Minerva in Groningen. In 1933 behaalde hij het diploma Tekenen en Kunstnijverheid. Daarna studeerde hij tussen 1933 en 1936 aan het Rijksinstituut tot Opleiding van Tekenleraren in Amsterdam. Van 1942-1948 was hij leraar aan de Gemeentelijke HBS voor meisjes in de stad Groningen en in 1948 volgde hij Jordens op aan de Gemeentelijke HBS (later Zernike College) in Groningen. Van der Baan zette de lesmethoden van zijn voorganger en leermeester voort. Vrije expressie speelde in dit type tekenonderwijs een belangrijke rol.
Vanaf zijn 19de jaar heeft Jan van der Baan altijd een schip gehad. Als geen ander kende hij het water in het Noorden, vooral de Waddenzee. Geen wonder dat in de loop der jaren veel van zijn werken zijn gewijd aan de zee, de meren en de havens met haar schepen.
Na de Tweede Wereldoorlog speelde Van der Baan een belangrijke bestuurlijke rol in De Ploeg. Hij was enige tijd secretaris en ook voorzitter. Hij was één van de initiatiefnemers van het Grafisch Centrum dat in 1964 werd opgericht. Van der Baan en zijn vrouw Peta Edzes (met wie hij in 1942 was getrouwd) waren fervente watersporters. Schepen en havengezichten vormden een belangrijk thema in zijn artistieke productie. In de jaren zestig werd het kleurgebruik expressiever. Aan het einde van de jaren zeventig keerde Van der Baan terug naar een meer realistische weergave van zijn onderwerpen.