Dom, Pol


Ets van de Brouwersgracht in Amsterdam. Losbladig en met potlood gesigneerd en betiteld.

Pol Dom
Antwerpen 04-07-1885 – Den Haag 28-02-1978

Pol Dom werd geboren als Paulus Ludovicus Carolus Dom in Antwerpen, alwaar hij, na het lagere en middelbare onderwijs, ging studeren aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Vanwege het opener kunstklimaat in Nederland, vestigde hij zich in 1909 voor enige jaren in Nederland om in de Eerste Wereldoorlog zich definitief in Den Haag te vestigen. Rond 1920 was zijn adres Koninginnelaan 51 in Rijswijk.

Dom was een veelzijdig kunstenaar. Hij beoefende de schilderkunst en was graficus, politiek tekenaar.

Zijn werk als illustrator en boekbandontwerper is onder meer te zien in de bekende kinderboeken Kruimeltje uit 1923 van Chris van Abkoude, en De Kameleon(1949) van Hotze de Roos. Dom illustreerde honderden boeken, vooral jeugdboeken, tussen 1917 en 1956.en portretschilder. Zijn stijl kan als naturalistisch gekenschetst worden