Jordens, Jan Gerrit

Linosnede van een “staand figuur” uit 1957. Beeldmaat 48 cm x 18,5 cm. Bladmaat 59,5 cm x 44,5 cm. losbladig en nooit gelijst. Rechtsonder met potlood gesigneerd en gedateerd.

Jan Gerrit Jordens
Wageningen 5 januari 1883 – Groningen 12 mei 1962

Groninger Ploeg lid vanaf 1918 tot 1951

Jan Gerrit Jordens werd in 1883 te Wageningen geboren. Na opleidingen aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en de Rijksnormaalschool voor Tekenleraren in Amsterdam werd hij in 1907 aangesteld als docent tekenen aan de Rijks HBS in Warffum. Een jaar later werd hij aldaar directeur van de avondtekenschool. In 1916 verhuisde hij met zijn gezin naar de stad Groningen, waar hij een betrekking aanvaardde als tekenleraar aan de Rijks HBS.

Door zijn drukke werkzaamheden als tekenleraar kon Jordens relatief weinig tijd besteden aan zijn vrije kunstenaarschap. Desondanks wist hij zich te bekwamen in de meest uiteenlopende disciplines en vervulde hij een belangrijke rol binnen Kunstkring De Ploeg, waarvan hij in het oprichtingsjaar 1918 lid was geworden. Hij bedankte in 1921 vanwege een meningsverschil over de jurering bij exposities, maar werd kort daarna weer lid. Jordens was voorzitter van De Ploeg in de perioden 1924-1925, 1930-1932 en 1935-1941.
Jordens was een van de weinige Ploegleden die nauwe contacten onderhield met het Hollandse kunstleven. In de periode 1906-1916 was hij lid van de Amsterdamse kunstenaarsvereniging St. Lucas en vanaf 1916 van de Onafhankelijken. Met deze vereniging zou hij tot ver in de jaren twintig exposeren.
In 1945 werd Jordens weer lid van De Ploeg, maar uiteindelijk verliet hij de vereniging in 1950 definitief om zich aan te sluiten bij meer eigentijds-modernistische groeperingen.