Lücker, Eugène

Ets met de titel Rotswoningen Valkenburg. Gezicht op een rotswand in Valkenburg met rotswoningen. Deze leuke ets zat nog oud ingelijst in een verrotte lijst. Beeldmaat 20 cm x 16 cm met ruime marges. Betiteld in de plaat. Linksonder met potlood épreuve en rechtsonder met potlood gesigneerd. Nu zuurvrij in een nieuwe houten lijst gezet.

Eugène Lücker
Roermond 09-07-1876 – Nijmegen 30-05-1943

Eugène Joseph Frans Lücker was een Nederlands kunstschilder en etser. De ouders van Lücker wilden dat hij onderwijzer zou worden. Ze stuurden hem naar Rolduc om onderwijzer te worden. Hij haalt de hulpakte voor onderwijzer in 1896, twintig is hij dan. En twee jaar later haalt hij de akte tekenen lager onderwijs en Frans. In 1901 haalt Eugène de beide aktes tekenen middelbaar onderwijs en na nog verdere studie in Antwerpen en Amsterdam wordt hij in 1903 aangesteld als tekenleraar aan het Nijmeegse Sint Canisius College van de Jezuïeten. Hij zal er 33 jaar blijven. In Nijmegen maakt hij al snel deel uit van het sociale en bloeiende culturele leven, waaraan hij zijn bijdrage levert. Hij is lid van “In Consten een” en Sint Lucas in Amsterdam, beide rooms-katholieke kunstenaarsverenigingen. Lücker werkt veel buiten; reist in eigen land en verkent de omgeving van Nijmegen en zijn geboorteplaats Roermond. In 1912 gaat hij naar Parijs, maar pas als de oorlog is afgelopen en de grenzen in 1918 weer opengaan begint het echte reizen in de schoolvakanties. Ieder jaar naar een ander gebied in Europa. Het bekendst wordt Lücker als etser. Altijd maakte hij schetsjes; met snelle houtskooltrekken legde hij vast wat hij zag. Hij exposeerde regelmatig in de eigen omgeving en hij nam deel aan een groepsexpositie in het Stedelijk Museum (1919) en twintig jaar later in het Rijksmuseum in Amsterdam. De bekroning was in 1936 met de eretentoonstelling in zijn geboortestad Roermond ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.