Melgers, Henk

Houtsnede café-interieur. Een fraai beeld van een Gronings café. Losbladig achter een zuurvrij passe-partout. Beeldmaat 10,5 cm x 15 cm. Bladmaat 25 cm x 34 cm. Een eigen druk van Henk Melgers uit 1929. Linksonder monogram in de plaat. Rechtsonder met potlood gesigneerd.

Henk Melgers
Groningen 11-04-1899 – Amsterdam 19-08-1973

Hendrik Johan Melgers was een Nederlands beeldend kunstenaar. Hij was lid van de Groninger Kunstkring De Ploeg en van de Amsterdamse kunstenaarsgroep De Onafhankelijken. In 1916 schreef hij zich in aan de Academie Minerva. In 1920 vertrok hij naar Amsterdam om in 1925 weer naar de stad Groningen terug te keren. In dat jaar sloot hij zich aan als werkend lid van De Ploeg. In Amsterdam had hij al geëxposeerd op de tentoonstellingen van De Onafhankelijken. Melgers exposeerde bij beide verenigingen om zijn werk grotere bekendheid te geven. Dat was hard nodig want hij verkeerde vaak in geldnood.
In 1927 verhuisde Melgers naar het Drentse Zeegse. De afstand tot de stad Groningen in combinatie met zijn slechte financiële situatie zorgden ervoor dat Melgers nog maar sporadisch op de vergaderingen van De Ploeg verscheen. Omdat Ploegleden alleen konden exposeren als de contributie was voldaan, waren ook vaak geen werken van Melgers te zien op de jaarlijkse Ploegtentoonstellingen. Wel exposeerde Melgers bij De Onafhankelijken in Amsterdam. In het begin van de jaren dertig exposeerde Melgers weer bij De Ploeg. In 1933 vertrok Melgers naar Amsterdam, maar hij bleef tot 1936 werk insturen voor de Ploegtentoonstellingen. In 1939 werd de naam van Melgers voor het laatst in de notulen van De Ploeg vermeld. Melgers ging werken voor De Notenkraker, een satirisch weekblad uitgegeven door de Arbeiderspers. Hij verzorgde voor dit blad een groot aantal tekeningen en houtsneden, waarin de misstanden van het kapitalisme aan de kaak werden gesteld. Na de Tweede Wereldoorlog onderging het werk van Melgers zowel stilistisch als inhoudelijk een belangrijke verandering. Het realisme werd losgelaten en ervoor in de plaats kwamen taferelen met een knipoog naar de bestaande werkelijkheid. Houtsnedes zijn een belangrijk deel van Melgers oeuvre.