Nijland, Dirk

Houtsnede van een Hollands waterlandschap. Losbladig, ruime marges en nog nooit gelijst. Beeldmaat 53,5 cm x 33 cm en bladmaat 64,5 cm x 48 cm. Met potlood gesigneerd.

Dirk Nijland
Dordrecht 02-04-1881 – Santpoort 27-03-1955

Dirk Nijland was een Nederlands kunstschilder, tekenaar, graficus en boekbandontwerper. Zijn vader was kunst- en antiekverzamelaar en Nijland kwam op jonge leeftijd al in aanraking met bekende namen in de kunstwereld. Op vijftienjarige leeftijd ging hij in de leer bij Antoon Derkinderen, gevolgd door lessen aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid in Amsterdam en de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam.

Door toedoen van de kunstpedagoog H.P. Bremmer bekwaamde Nijland zich vanaf 1916 in de techniek van de houtsnede, daarbij geholpen door de grafici Julie de Graag en Chris Lebeau. Laatstgenoemde leerde hem voor de blokken langshout in plaats van kopshout te gebruiken. In de houtsnedetechniek ontwikkelde hij een eigen manier van uitdrukken, waarin Jugendstil-elementen werden verwerkt en waarin – alweer met oog voor de essentie – vorm en inhoud op elkaar werden afgestemd in de kunst van het zwart en wit.

Nijland richtte zich in zijn werk vooral op de nauwkeurige vastlegging van alledaagse dingen. Zijn bijzondere aandacht had de relatie tussen land en water, tot uiting komend in veel rivier- en haventaferelen.