Rensburg, Eugene     


Ets van het Haagsch Modehuis. Gelegen aan de Grote Markstraat op de hoek van het Spui in Den Haag. Schoongemaakt en zuurvrij teruggezet in de originele lijst. Met potlood gesigneerd.

Eugene Rensburg
Den Haag 16-09-1872 – Den Haag 06-11-1956

Aan de Academie voor Beeldende Kunstenaars in Den Haag leerde hij zijn vak en kreeg hij les van Jan van Delden. Hij ontwikkelde zich verder aan de Quellinusschool in Amsterdam,

In zijn leven maakte hij vele reizen door Europa. Het grootste gedeelte van zijn leven woonde hij echter in Rotterdam. Zijn liefde voor deze stad uit zich in de vele werken die hij hier heeft gemaakt. Deze werken laten het historische verleden zien van “zijn” prachtige stad, dat door bombardementen veelal verloren is gegaan.