Bander, Jan


Houtsnede “Op den uitkijk” in Edam. Houtsnede uit 1929. Losbladig en met potlood gesigneerd, gedateerd en betiteld.

Jan Bander
Amsterdam 04-08- 1885 – Edam 17-09-1956

Jan Cornelis Bander (1887-1956) is nog steeds niet vergeten in Edam. Jan Bander werd geboren in Amsterdam, maar vestigde zich in 1907 in Edam. Hij bleef er tot zijn dood wonen. Samen met zijn echtgenote, de schilderes Léonie Bander-Lutomirski (1887-1981), heeft hij een grote impuls aan het culturele leven in Edam-Volendam gegeven. Jan en Leonie Bander maakten vele tekeningen, etsen en schilderijen van Edam, Volendam, en het omliggende weidelandschap.
Bander was bijvoorbeeld van 1908 tot 1932 verbonden aan de Stads Teekenschool, waarvan hij in 1928 directeur werd. Hij was bovendien betrokken bij de oprichting van de Vereniging Oud Edam in 1943.