Bolding, Cees


Litho in kleur met zicht op de haven van Veere. We zien de haven, de toren van het Stadhuis en de Grote Kerk van Veere. Het gaat hier om een zeldzame proefdruk voor de Premie uitgave. Deze litho is later als Premie uitgegeven door de Vereniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten in 1935. Losbladig en nooit ingelijst geweest. Beeldmaat 35 cm x 43 cm. Bladmaat 40,5 cm x 51 cm. Met potlood gesigneerd, gedateerd en met potlood de vermelding dat het om een proefdruk gaat.

Cees Bolding
Wormerveer 07-01-1897 – Den Haag 01-11-1979

Cees Bolding was een veelzijdig en begaafd kunstenaar die zijn schildermotieven vooral in het dagelijkse leven vond. Daarbij nam de werkende mens in zijn sociale omgeving een belangrijke plaats in: fabrieksarbeiders, nettenboetsters, marktkooplui en havenwerkers vormden meerdere malen het onderwerp van zijn schilderijen. Geboren in Wormerveer in een schippersfamilie werd Bolding tot schilderen gestimuleerd door Margaretha Cohen Gosschalk, die zijn grootmoeder eens portretteerde en die zijn artistieke talent zag in zijn schetsen. Van haar kreeg hij zijn eerste schilderlessen. Daarna volgde hij een opleiding aan de Rijksacademie in Amsterdam onder leiding van J.H. Jurres en Nicolaas van der Waay.

Bolding specialiseerde zich in het schilderen van stadsgezichten, landschappen, portretten, interieurs en zee- en havengezichten. Hoewel Bolding in artistiek opzicht zijn eigen weg ging, had hij grote interesse in eigentijdse (internationale) kunstontwikkelingen, met name in de Nieuwe Zakelijkheid. Hij was ook bewonderaar van Jan Mankes, vooral om het ‘trefzekere tonalisme’ dat deze in zijn werk tentoonspreidde. Kenmerkend voor Boldings werk is het clair-obscur en het soms vervreemdende kleurenpalet: hij was gefascineerd door het contrast van licht en donker en de verandering van kleuren door kunstlicht. Schaars verlichte straten met lantaarns als felle lichtaccenten, avondmarkten bij kaarslicht en interieurs bij lamplicht waren een bron van inspiratie.