Harting, Dirk


Kleurets met de titel Steenen Trapje Utrecht uit 1924. Ik heb deze ets niet eerder in kleur gezien. Nog in de authentieke lijst. In het overzicht van 55 etsen van Dirk Harting uit 1927 werd deze ets (zwart/wit) aangeboden tegen de prijs van 12 gulden. Beeldmaat 12,5 cm x 24,5 cm. Linksonder met potlood betiteld. Rechtsonder met potlood gesigneerd.

Dirk Harting
Salatiga (Indonesië) 08-03-1884 – Haarlem 28-08-1970

Dirk Harting was een Nederlandse kunstenaar en vrijwel uitsluitend een graficus. Vooral was Harting een etser.
Dirk Harting is in het begin van zijn vroege kunstenaars leven oa beïnvloed door Pieter Dupont en door de Amsterdamse etser-impressionist Maurits van der Valk. Harting’s etsen zijn nauwkeurige gedetailleerde karakterbeelden te noemen, veelal exacter van weergave dan van zijn leermeesters.
Dirk Harting was overigens veel minder productief dan bijvoorbeeld een Marius Bauer of Willem Witsen. Het meest van zijn werk heeft betrekking op stadsgezichten in Amsterdam en Amersfoort. Daarnaast maakte hij prenten naar gebouwen of oude buurtjes in Utrecht, Groningen, Den Haag en Enkhuizen.
Zijn thema’s waren: stadsgezichten (torens, stegen, grachten, hofjes, poorten en kerken), landschappen (duin- en zeegezichten), portretten, bloemen en bomen. In de Nederlandse grafiektraditie bereikte Harting een grote hoogte.
Behalve etser was Harting ook een groot kenner en verzamelaar van prenten van voorgangers en van zijn tijdgenoten, die vaak via ruil of schenking verkregen werden. In 1960 omvatte zijn collectie die hij ook voor studie gebruikte meer dan 2000 stuks.