Haverkamp, Gerrit


Ets met veel bomen en struiken en twee werkende mensen. Op de achtergrond een kerktoren. Ets gemaakt in 1918. Losbladig. Beeldmaat 21,5 cm x 33, 5 cm. Bladmaat 26,5 cm x 39 cm. Deze voorstelling heb ik niet eerder gezien. Monogram in de plaat en gedateerd. Met potlood gesigneerd.

Gerrit Haverkamp
Amsterdam 15-06-1872 – Baarn 16-12-1926

Gerhard (Gerrit) Christiaan Haverkamp was een Nederlandse schilder en grafisch kunstenaar. Haverkamp kreeg zijn opleiding waarschijnlijk aan de Tekenschool Felix Meritis in Amsterdam. Qua schilderen was hij autodidact. Hij was lid van de kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae (Arti, Amsterdam) en van de Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunsten ‘De Grafische’. De grote gedetailleerdheid in zijn werk getuigt van zorgvuldig observeren. Onderwerpen zijn vooral landschap en architectuur. Zo maakte hij stadsgezichten, havengezichten en grachten. Van het platteland zijn boerderijen en boerenlandschappen bekend, maar ook bos- en duinlandschappen. Met name de luchten in zijn landschappen geven een ruimtelijke suggestie. Een ander thema was kerken en kerkinterieurs. Hoewel Haverkamp ook enkele portretten maakte, zijn mensen en dieren in zijn werk zelden meer dan stoffering.