Hemkes, Johan


Ets Doorkijkje op Ameland uit 1931. Hemkes is niet een geregelde bezoeker van Ameland geweest, althans dit is niet uit zijn werk te herleiden. Bijna alle Amelander etsen zijn gemaakt in de zomer van 1931. In andere jaren maakte Hemkes wel etsen van het wad, vissersschepen op het wad en van de golven. Beeldmaat 24 cm x 16 cm met de originele ruime marges. In het oeuvre-boek Van schets tot ets vermeld onder no. 84. Zuurvrij teruggezet in de originele lijst met het oude glas. Linksonder met potlood betiteld. Rechtsonder met potlood gesigneerd.

Johan Hemkes
Schalsum 03-04-1894 – Bilthoven 03-12-1988

Johan Hemkes (1894-1988) woonde van 1921 tot en met 1966 in Ter Apel, waar hij tekenleraar was aan de Rijks HBS (nu RSG Ter Apel). Gedurende zijn hele leven maakte hij vele etsen van het landschap om hem heen. Westerwolde was daarbij een geliefd onderwerp.

Johan Hemkes beschikte over een uitstekende beheersing van de etstechniek.  Hij wist de sfeer van het landschap door middel van expressieve lijnen en fijn uitgewerkte details steeds treffend te raken.

In 1966 verhuisde Hemkes naar Bilthoven en wijdde zich daar geheel aan de kunst. In die jaren wist hij zijn oeuvre belangrijk uit de breiden. Tot op hoge leeftijd beheerste het etsen zijn leven dag in dag uit. Hij overleed in 1988 te Bilthoven op 94-jarige leeftijd, een imposant oeuvre nalatend.