Hering, Georg


Kleurets Volendam. De haven van Volendam en varende vissersboten op de Zuiderzee. Op de achtergrond zicht op het eiland Marken. Prachtige kleuren en losbladig. Beeldmaat 21 cm x 28,5 cm. Bladmaat 33,5 cm x 48 cm. Ets is nooit ingelijst geweest. Met potlood gesigneerd.

Georg Hering
Aurich (Duitsland) 04-06-1884 – Edam 19-01-1936

Georg Hering was een Duitse kunstschilder. Hering was één van de vele internationale kunstenaars die eind negentiende en begin twintigste eeuw Volendam bezochten en vaak langere tijd verbleven in Hotel Spaander. Hering, die in 1910 in het dorp aankwam, werd bekend door zijn karakteristieke portretten van de plaatselijke vissers. Naast grote groepen schilderde hij ook twee en drietallen en soms ook mannen alleen. Op de dijk waren voldoende modellen beschikbaar, die voor een kop koffie en een borrel graag bereid waren om te poseren. Hering gold als specialist, want veel van zijn afgebeelde Volendammer mannen zijn goed herkenbaar. Hij schilderde, tekende en etste naast vissers ook boeren, havengezichten en dorpsgezichten. Hij werkte met krijt, olie- en waterverf, waarbij vooral zijn uitgesproken kleurgebruik opvalt.

Georg Hering leerde in het kunsthotel Pauline Spaander kennen, de dochter van eigenaar Leendert. Georg en Pauline werden verliefd. Hoewel de Duitse gasten in die tijd bij hotelbaas Leendert niet zo geliefd waren, bleek Georg Hering een aardige, sympathieke jongeman. Georg en Pauline trouwden en kregen een dochtertje, Dorothea (Doortje). In 1918 sloeg het noodlot voor het eerst toe in het leven van Hering: Pauline sterft aan de Spaanse griep. Georg Hering zocht troost bij zijn familie in het Duitse stadje Aurich. Blijkbaar kon hij Volendam niet vergeten, want na een jaar kwam hij terug met zijn dochtertje Dorothea en met een andere vrouw, Elisabeth Lasalle. Twee jaar na het overlijden van haar moeder werd Dorothea gevonden in de waterput, vermoord door haar jaloerse stiefmoeder. Elisabeth Lasalle werd veroordeeld voor de moord op haar stiefdochtertje en ging naar de gevangenis, waar zij zichzelf heeft opgehangen.
Tenslotte is Hering nog voor een derde keer getrouwd en kreeg nog een zoon, Enno Hering. Georg Hering heeft slechts een kort gelukkig leven gehad. Na alle doorstane emoties kwam hij te overlijden op 19 maart 1936 op 51-jarige leeftijd. In Volendam in de Schildersbuurt is een straat naar hem vernoemd.