Law, Walter Edwin


Ets met een voorstelling van de Westminster Abbey. Westminster Abbey is een kerk in Londen. Het is traditioneel de plaats waar kroningen en begrafenissen van leden van de Britse vorstenhuizen plaatsvinden. Links op de achtergrond de Big Ben. Beeldmaat 15 cm x 19,5 cm. De ets is nog authentiek ingelijst. Met potlood gesigneerd en betiteld.

Walter Edwin Law
South Hackney 1865 – Chichester 1942

Walter Edwin Law was een productief etser van de Britse school. Architectonische onderwerpen, vaak in Londen waarvan de Westminster Abbey een goed voorbeeld is, waren zijn specialiteit. Hoewel de meeste van zijn etsen van gebouwen in Londen zijn, zijn er een aantal Schotse scènes van Walter Edwin Law in de Glasgow Museums te vinden. De Glasgow Museums suggereren zelfs in een korte biografie dat de beroemde Londense etser eigenlijk Schots is. Terwijl hij na 1904 gewoonlijk aan zijn handtekening Exhibitor RA toevoegde, was van hem bekend dat hij slechts één keer op de Koninklijke Academie had geëxposeerd met een ets getiteld: The Alps, Switzerland.