Kuperus, Sjoerd

Ets “Grutto”. Beeldmaat 7 cm x 8 cm. Losbladig en met potlood gesigneerd en betiteld. De ets is nu zuurvrij ingelijst in een nieuwe houten lijst.

Sjoerd Kuperus
Den Burg (Texel) 10-02-1893 – Koudum (Friesland) 04-07-1988

Sjoerd Kuperus was een Nederlands kunstenaar, hij was tekenaar, etser, lithograaf, boekbandontwerper en ontwerper van exlibris.
Zijn vader Rinke Kuperus was dominee van de doopsgezinde kerk op Texel. Als kind maakte Sjoerd daar kennis met de bekende natuurvorser Jac. P. Thijsse die een vriend van de familie Kuperus was en met de schilder Jan Mankes. Na vier klassen Gymnasium en twee kantoorbaantjes in Amsterdam en Haarlem, ging hij uiteindelijk naar de Tekenschool van Feith in Amsterdam en kreeg ook lessen van Albert Hahn Sr. Tussen 1923-1925 was hij leerling van Anton Molkenboer en J.J. Jurres op de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam.
Hij maakte veel werk voor uitgeverijen en tijdschriften, ook reclame-werk en ontwierp een aantal boekbanden. Door de jaren heen maakte hij veel van zijn werk op Texel en in de Amsterdamse dierentuin Artis waar hij dieren én publiek met de tekenstift vereeuwigde. Ook trok hij er regelmatig op uit om aan de Amstel te werken en hij maakte een aantal impressies van de Albert Cuypmarkt in de hoofdstad.
In 1925 trouwde hij met Riek de Rooij en ze gingen in Amsterdam wonen. Als onderwijzeres zorgde zijn vrouw voor een vast inkomen, zodat Kuperus zich geheel tot kunstenaar kon ontplooien. Zij richtte in Amsterdam in 1925 de Zesde Montessorischool op en gaf daar les aan Anne Frank. Na de oorlog kreeg de school de naam Anne Frank School. In 1964 verhuisde het echtpaar naar Koudum, ze woonden aan de Johan van Aylva straat. Het huis droeg de naam Skries (Grutto).
Het merendeel van zijn werk bestaat uit tekeningen van dieren, vogels en de vrije natuur, die dan ook in dozijnen boeken en tijdschriften werden afgedrukt. In 1964 vertrok het echtpaar Kuperus uit Amsterdam om zich in Koudum in Friesland te vestigen. Kuperus bereikte de hoge leeftijd van 95 jaar.