Sleeboom, Jan


Ets van een Kever uit 1946. Oplage 9/21 en nooit ingelijst geweest. Losbladig en met potlood gesigneerd.

Jan Sleeboom
Delfzijl 06-10-1917 – Tilburg 22-09-1963

Jan Sleeboom was een beeldend kunstenaar en dichter. Zijn sterkste werk heeft als locatie Delfzijl, Luxemburg en de Eiffel. Daarnaast ook Zeeland, Bretagne en Schiermonnikoog. Hij werkte ook in Nijmegen en het omringende landschap. Vaste onderwerpen zijn vissers, boten, de Deltawerken, straatbeelden, huizen en gebouwen. Zijn vroege werk toonde vrij veel invloed van Chris le Roy maar later vond hij een eigen vorm.
Hij overwon in en door zijn werk de doodsangst die hem zijn hele leven zou kwellen en die hem, sterke geest in een door kwalen geteisterd lichaam, voortdreef in een waanzinnig streven naar kwantiteit, dat niet altijd de kwaliteit van zijn werk ten goede kwam. Zijn huis stond vol schilderijen. Wanneer hij verkocht miste hij het werk en wanneer hij niet verkocht ergerde hem dat.