Sloot, van der, Andries

Ets met een voorstelling van een scheepswerf. Losbladig. Beeldmaat 17 cm x 13 cm. Bladmaat 31 cm x 23,5 cm. Rechtsonder met potlood gesigneerd. Behoorlijk verkleurd en deze ets was al opgegeven. Het was voor mij een uitdaging om de ets weer toonbaar te krijgen. Nu professioneel schoongemaakt en het resultaat mag er zijn.

Andries van der Sloot
Schalsum 14-03-1883 – Leeuwarden 30-09-1955

Andries van der Sloot was een Nederlandse schilder en graficus. Hij verkreeg zijn opleiding aan de Academie van Beeldende Kunst in Den Haag. Hij werkte vervolgens in Den Haag, Rijswijk en vanaf 1909 in Leeuwarden.
Andries van der Sloot maakte etsen, schilderijen en tekeningen. Belangrijk onderwerp van het werk van Andries van der Sloot was het Friese landschap met daarnaast stads- en dorpsgezichten, boten en portretten.